ΔΕΚΑ

ΔΕΚΑ

Η ΔΕΚΑ (Δημοκρατική Ένωση Κοινωνικής Αλληλεγγύης) είναι κίνηση πολιτών (grass roots movement), μια ένωση αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης κοινωνικών ομάδων. 

Η αρχή μας είναι "ισχύς εν τη ενώσει". Πριν μερικά χρόνια δημιουργήσαμε την ΕΛΟΚ, ένα  δίκτυο από ομοσπονδίες, συλλόγους, οργανώσεις, ομάδες, άτομα με σκοπό την επίλυση οικιστικών προβλημάτων.  Στη συνέχεια ενώσαμε δυνάμεις με την Ελληνική Σωτηρία σε μια προσπάθεια να εκπροσωπήσουμε και άλλες κοιν κοινωνικές ομάδες, όπως άνεργοι, οφειλέτες κλπ.  Η δομή είναι δικτυακή αντί πυραμιδική. Υπάρχουν διάφορες ανεξάρτητες ομάδες, επικοινωνίας, πολιτικού σχεδιασμού, επίλυσης οικιστικών προβλημάτων, αντιμετώπισης ανεργίας κλπ. Οι ομάδες συνδέονται σε ένα δίκτυο με οργανώσεις οικιστών, ανέργων, δανειοληπτών, οφειλετών κλπ. 

Η ΔΕΚΑ αυτοπροσδιορίζεται βάσει στόχων αντί ιδεολογικής τοποθέτησης. Θέτει 3+7=10 πολιτικούς στόχους, 3 πρωτεύοντες και 7 δευτερεύοντες και αγωνίζεται για αυτούς.  Οι πολιτικές επιλογές πρέπει να καθορίζονται από τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι από θεωρητικά ιδεολογικά εγχειρίδια. Όσοι στόχοι επιτευχθούν αντικαθίστανται με καινούργιους. Πολιτικό στίγμα έχει στο κέντρο του πολιτικού φάσματος, ως σημείο συνάντησης ενεργών πολιτών από διάφορες πολιτικές αφετηρίες. Τα άρθρα φίλων που φιλοξενούμε στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν απόψεις μας αλλά τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας στη διαμόρφωση θέσεων, στρατηγικής κλπ. Το διάφορα ζητήματα, οι πολιτικές θέσεις, οι στόχοι, η στρατηγική κλπ θα οριστικοποιηθούν από τα αρμόδια κομματικά όργανα. Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις όχι όμως σημαντικές αλλαγές γενικών κατευθύνσεων. Για να φθάσουμε ως εδώ λίγοι έχουν κάνει πολλά (και πολλοί έχουν κάνει λίγα). Χρειαζόμαστε βοήθεια για να προχωρήσουμε παρακάτω. 

ΣΤΟΧΟΙ

 •  Ανθρώπινες πόλεις - Τακτοποίηση οικιστικών προβλημάτων 
 • Μείωση της ανεργίας σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα
 • Ανακούφιση δανειοληπτών και οφειλετών Δημοσίου
 • Ανάπτυξη στενών σχέσεων με την ομογένεια
 • Αντιμετώπιση λαθρομετανάστευσης
 • Δικαιότερη κατανομή εισοδήματος
 • Διάδοση συνεταιριστικών μορφών
 • Μείωση αυτοκτονιών

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

 •  συμμαχίες με κοινωνικές ομάδες, συλλόγους, οργανώσεις, κινήσεις, κόμματα
 •  πολίτες για συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο 
 •  άρθρα για δημοσίευση
 •  ενημέρωση για διάφορα προβλήματα
 •  ιδέες και προτάσεις για επίλυση προβλημάτων

ΘΕΣΕΙΣ

Πολιτικός αυτοπροσδιορισμός στο μεσαίο χώρο. Αντιμνημονιακή στάση με μετριοπάθεια και διαλλακτικότητα .

Έμφαση σε στόχους και τρόπους επίτευξης και όχι σε ιδεολογική τοποθέτηση. Η κατάλληλη πολιτική εξαρτάται από το χώρο και το χρόνο δηλαδή το κράτος και την εποχή. Σύνθεση στοιχείων από όλες τις ιδεολογίες.

Ισορροπία : 1) στην εκπροσώπηση των συμφερόντων όλων των κοινωνικών ομάδων στις κυβερνητικές πολιτικές 2) ανάμεσα στη προστασία του περιβάλλοντος, τη προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την οικονομική ανάπτυξη 3) μεταξύ ατομικών και συλλογικών συμφερόντων και δικαιωμάτων κλπ.

Ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης στις ελληνικές πόλεις. Επίλυση οικιστικών προβλημάτων.

Στήριξη ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όχι για το πλουτισμό των επιχειρηματιών αλλά για την αξιοπρεπή απασχόληση των πολιτών. Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος  για προσωπική ανάπτυξη του κάθε πολίτη. Ίσες ευκαιρίες σε όλους. Προώθηση συνεταιριστικών μορφών παραγωγής και κατανάλωσης. Συνύπαρξη και ανταγωνισμός όλων των ιδιοκτησιακών μορφών.

Κοινωνική αλληλεγγύη στους λιγότερο ικανούς και τυχερούς αλλά όχι σε όσους δεν προσπαθούν.  Στήριξη ιδιωτικής φιλανθρωπίας και συμπλήρωση της από τη κρατική λειτουργία. Έκπτωση φιλανθρωπικών εξόδων από τούς φόρους.

Η ικανότητα, η προσπάθεια, η τόλμη και η τύχη πρέπει να ανταμείβονται αλλά όχι σε υπέρμετρο βαθμό. Εφαρμογή μέτρων για τη δικαιότερη κατανομή εισοδήματος με τελευταίο τη φορολόγηση. Αφετηρία φορολογικού συστήματος η επιθυμητή κατανομή εισοδήματος. Κανονικότητα καμπύλης κατανομής. Κατάργηση επιδομάτων ανεργίας και θέσπιση επιδομάτων απασχόλησης και αρνητικής φορολόγησης.

Μείωση της ανεργίας σε μηδενικά επίπεδα με σχετική προσαρμογή του χρόνου εβδομαδιαίας απασχόλησης. Καταπολέμηση της «μαύρης» εργασίας.

Κατάργηση της ποινικοποίησης για οφειλές προς το Δημόσιο. «Κούρεμα» δανείων και οφειλών ανάλογο με την εσωτερική υποτίμηση. Καθορισμός πληρωμής βάσει δυνατότητας.

Μικρό και αποτελεσματικό κράτος με χαμηλότερη συνολική φορολόγηση. Αναδιανεμητικός, ελεγκτικός και σε μικρό βαθμό διαχειριστικός ρόλος του κράτους. Παροχή εθνικής ασφάλειας, δημόσιας τάξης, παιδείας, υγείας, υποδομών.Οι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, από τη κατώτατη βαθμίδα μέχρι το Πρόεδρο της Δημοκρατίας πρέπει να υπηρετούν τον Ελληνικό λαό και όχι να τον εξουσιάζουν και να το καταδυναστεύουν. Ανώτατος μισθός στο Δημόσιο σαν πολλαπλάσιο του κατώτατου μισθού. Μείωση του αριθμού και των αποδοχών των βουλευτών.

Δημιουργία υπερκομματικού Οικονομικού Συμβουλίου της Ελλάδας υπό το Πρόεδρο της Δημοκρατίας που θα ελέγχει τη Τρόικα και θα παραμείνει και μετά την αποχώρηση της. Δημιουργία επιτροπών από απλούς πολίτες για βοήθεια στην επίλυση σχετικών προβλημάτων. Έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο για το καλύτερο σύστημα σε κάθε τομέα. Εφαρμογή του στην Ελλάδα με τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

Προάσπιση ανθρωπιστικών αξιών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερίας σκέψης και έκφρασης. Ενάντια σε  κάθε είδους διακρίσεις πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές, φύλου, ηλικίας, σωματικής κατάστασης, σεξουαλικής προτίμησης.

Άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης και των προβλημάτων που δημιουργεί.

Φιλοπατρία χωρίς εχθρότητα και υποτίμηση άλλων εθνών. Ανεξιθρησκεία και ανοχή σε άλλες θρησκείες αλλά προνομιακή σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς με ανοιχτή στάση προς άλλες κουλτούρες. Υπέρ της ενότητας και ομοψυχίας του Ελληνικού λαού και ενάντια σε κάθε διχαστική  ενέργεια.

Δημιουργία στενών οικονομικών και πολιτικών σχέσεων με τους Έλληνες της διασποράς και αξιοποίηση του μεγάλου αυτού δυναμικού.

Αναβάθμιση του ρόλου του διαδικτύου στη πολιτική και σε όλους τους τομείς. Διατύπωση ξεκάθαρων θέσεων και προγραμμάτων από όλα τα κόμματα μέσω  Διαδικτύου.

error: Content is protected !!