ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1

1     2 

Είναι πριν την διάσπαση Νέας Αρχής - ΔΕΚΑ. Ενδεχομένως σε κάποια σημεία αντί για ΔΕΚΑ να αναφέρεται η ονομασία Νέα Αρχή. Μετά την διάσπαση το δίκτυο πήρε νέα κατεύθυνση. Αν τυχόν παρατηρηθούν κάποιες διαφορές, ισχύει το πιο πρόσφατο. 

Δείτε τις άλλες δραστηριότητες της GReACTIV

error: Content is protected !!