ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2

1     2

Ανοιχτές δομές στα σύνορα

Ο ένας λέει ότι όλοι οι μετανάστες θα φύγουν μέχρι το Πάσχα από την Μυτιλήνη. Ο άλλος λέει ότι θα φτιαχτεί κλειστή δομή στη Μυτιλήνη αλλά αποφεύγει να διευκρινίσει τον αριθμό που θα δέχεται. Δεν υπάρχει αρχή και τέλος με αυτούς τους ανθρώπους στην κυβέρνηση. Ο ένας είναι ο υπουργός Δημόσιας Τάξης (Προστασίας του πολίτη). Ο άλλος είναι ο υπουργός Μετανάστευσης. Λες και ζουν σε παράλληλα σύμπαντα που δεν συναντιούνται ποτέ. Υπάρχουν πρόσφυγες και μετανάστες. Οι δύο κατηγορίες χρειάζονται διαφορετική αντιμετώπιση.

Πορεία ΔΕΚΑ

Περίπου το 2010 -2011, δημιουργήθηκε η ΕΛΟΚ (Ελληνική Λαϊκή Οικιστική Κίνηση), ένα συντονιστικό όργανο τοπικών οικιστικών οργανώσεων. Οι πρώτες ενέργειες ξεκίνησαν το 2010 αλλά έγιναν πιο ουσιαστικές το 2011. Ιεραρχικά δεν βρισκόταν πάνω από τις τοπικές οργανώσεις που ήταν αυτόνομες αλλά είχε συντονιστικό ρόλο. Αφορούσε μόνο οικιστικά ζητήματα και συμμετείχαν άνθρωποι από όλους τους πολιτικούς χώρους. Κάποια στιγμή εκφράστηκε ή άποψη για την δημιουργία ενός κόμματος καθώς κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα δεν ...

error: Content is protected !!